TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

โค๊ะนารา(โอ๊คนารา)
โค๊ะนารา(โอ๊คนารา) ตระกูลฟากาซี
เป็นต้นไม้ผลัดใบ ลำต้นสูง เติบโตในพื้นที่ป่า ภูเขาและ เนินเขา หรือยังพบในบริเวณในเขตเมืองด้วยเช่นกัน เมล็ดสามารถกินได้ ปัจจุบันนิยมที่จะนำมาปลูกในเขตชุมชน เพื่อเป็นไม้ประดับ ตกแต่งอาคารบ้านเรือน ลำต้นด้านนอกเป็นสีเทา ดำ เมื่อลำต้นเติบโตเต็มที่ จะกว้างประมาณ 1 เมตร ไม้นี้มีเนื้อไม้ค่อนข้างแข็ง และสามารถมีอายุการใช้งานได้นาน จึงนำมาใช้ในการผลิตในวัสดุการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ใบมีลักษณะบาง เรียวรูปไข่ ยาวประมาณ 7-15 ซม. ขอบใบมีลักษณะที่เป็นร่องฟันคล้ายฟันของใบเลื่อย ดอจะบานประมาณเดือนมิถุนายน เป็นต้นไม้ผลัดใบ ลำต้นสูง เติบโตในพื้นที่ป่า ภูเขาและ เนินเขา หรือยังพบในบริเวณในเขตเมืองด้วยเช่นกัน เมล็ดสามารถกินได้ ปัจจุบันนิยมที่จะนำมาปลูกในเขตชุมชน เพื่อเป็นไม้ประดับ ตกแต่งอาคารบ้านเรือน ลำต้นด้านนอกเป็นสีเทา ดำ เมื่อลำต้นเติบโตเต็มที่ จะกว้างประมาณ 1 เมตร ลำต้นมักถูกปกคลุมไปด้วยหนาม ลำต้นมีสีน้ำตาลเข้ม ดอกจะบานในฤดูใบไม้ร่วงของปีถัดไป

● ความสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร
● สถานที่ เทือกเขาโอคุ - ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる