TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

แมลงปอวงแหวนทอง  Sieboldii Anotogaster
แมลงปอวงแหวนทอง Sieboldii Anotogaster ตระกูล Cordulegastridae
ภูมิภาคหลัก: พบได้ในฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู โอกินาวา เกาะซาโดะ เกาะยากุ และเกาะอามามิ เกาะโอชิมะ
เป็นแมลงปอพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมีความยาวถึงประมาณ 11 ซม. พบในหนองน้ำลำธารและในพื้นราบที่ระดับต่ำและที่ลำธารบนภูเขา แต่ไม่ค่อยพบพื้นที่ในเมือง ลำตัวเป็นที่น่าสนใจมากเพราะมีตาขนาดใหญ่สีเขียวเข้มและลำตัวป็นสีดำกับสีเหลือง อาหารหลักเป็นแมลงขนาดเล็กและจับเหยื่อในขณะที่บิน
ตัวเต็มวัยตัวผู้จะมีอาณาเขตของตัวเองและลาดตระเวนรอบๆ ในพื้นที่ เมื่อตัวเมียตั้งท้องจะบินวนเวียนบริเวณผิวน้ำและให้ช่องท้องจุ่มลงไปใต้น้ำเพื่อวางไข่

●ความยาวประมาณ 90-100 มม.
●ฤดูกาล ช่วงโตเต็มวัยคือเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる