TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

คุณจะพบกับจำนวนของนกป่ายังเป็นหนึ่งในส่วนที่ดีที่สุดของทาคาโอะ จำนวนปีนขึ้นไปประมาณ 150 ชนิด สอดคล้องกับหนึ่งในสามของนกป่าในญี่ปุ่น จะอยู่ที่ทาคาโอะเป็นสวรรค์ที่แท้จริงของนก สามารถเพลิดเพลินได้ด้วยสายตาและการฟังเสียง นิเวศวิทยาและการปรากฏตัวในฤดูหนาวนกที่ลงมาจากภูเขาสูงและนกฤดูร้อนมาข้ามและในฤดูใบไม้ผลิ เช่นความไพเราะของเพลงที่สวยงามที่อ้างว่าดินแดนในช่วงฤดูผสมพันธุ์, ความหลากหลายของนกป่า

นกกาเหว่า ชื่อญี่ปุ่น “Kakkou”
นกกาเหว่า ชื่อญี่ปุ่น “Kakkou” วงศ์:นกกาเหว่า
หลังจากอพยพไปหลบหนาวและจะบินกลับมาประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แหล่งที่อยู่อาศัยคือตามต้นกก(พื้นที่ที่ต้นกกขึ้นเยอะ)หรือในพื้นที่ป่าสนที่โล่งแจ้ง ส่วนใหญ่จะอยู่ตัวดียว และเกาะอยู่บนต้นไม้หรือสายไฟ ในฤดูผสมพันธ์ตัวผู้จะร้องว่า 「 คัต โค 」ด้วยเสียงดัง ส่วนตัวเมียจะร้อง「 พี พี พี พี 」 อาหารที่ชอบคือด้วงและหนอน แต่บ้างครั้งก็กินไข่นกหรือลูกนกเล็กๆ ของนกชนิดอื่น มีนิสัยไม่ชอบสร้างรังเป็นของตนเอง จะไปไข่ไว้ที่รังนกชนิดอื่น ส่วนใหญ่ไปไข่ในรังนกที่สร้างขึ้นตามพงหญ้า สีของไข่จะแตกต่างกันแต่มีลักษณะที่เหมือนกัน โดยนำเอาไข่จากรังของนกออกมา 1 ใบใช้หลังดันออกข้างนอกให้ตกพื้นและเติมไข่ของตัวเองเข้าไปแทน และฝากไว้ให้ฟักและเลี้ยงดู ฤดูผสมพันธุ์คือ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม

●ขนาด/ประมาณ 35เซนติเมตร
●ฤดู/ประมาณ5~10
นกฤดูร้อน(Natsudori:ช่วงฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนจะอยู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อขยายพันธ์ พอเข้าหน้าใบไม้ร่วงจะอพยพไปทางใต้ )
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる