TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

คุณจะพบกับจำนวนของนกป่ายังเป็นหนึ่งในส่วนที่ดีที่สุดของทาคาโอะ จำนวนปีนขึ้นไปประมาณ 150 ชนิด สอดคล้องกับหนึ่งในสามของนกป่าในญี่ปุ่น จะอยู่ที่ทาคาโอะเป็นสวรรค์ที่แท้จริงของนก สามารถเพลิดเพลินได้ด้วยสายตาและการฟังเสียง นิเวศวิทยาและการปรากฏตัวในฤดูหนาวนกที่ลงมาจากภูเขาสูงและนกฤดูร้อนมาข้ามและในฤดูใบไม้ผลิ เช่นความไพเราะของเพลงที่สวยงามที่อ้างว่าดินแดนในช่วงฤดูผสมพันธุ์, ความหลากหลายของนกป่า

เป็ดลายจุด  ชื่อญี่ปุ่น “Karugamo”
เป็ดลายจุด ชื่อญี่ปุ่น “Karugamo” วงศ์: เป็ด
เป็นเป็ดสายพันธ์เดียวที่มีกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น
อาศัยในทะเลสาบ หนอง บึง และบางครั้งก็อาศัยตามริมน้ำในสวนสาธารณะ ในกลุ่มของเป็ดโดยทั่วไปนั้นเพศผู้จะมีสีฉูดฉาดหลายสีขณะที่เพศเมียสีสันไม่ฉูดฉาดเท่า แต่ในส่วนของสายพันธ์นี้ ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีสีที่ไม่แตกต่างกันมาก ปกติมีพฤติกรรมหลับพักผ่อนตอนกลางวัน แต่ปัจจุบันจำนวนก็ได้เพิ่มมากขึ้นจึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกหากินในช่วงเวลากลางวันตามบ่อในสวนสาธารณะในเมืองเป็นต้น โดยอาหารหลักที่ชอบคือ เมล็ดของหญ้า และกินอาหารที่หลากหลายได้ เช่น ปลา แมลง เป็นต้น ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายนถึงปลายเดือนกรกฏาคม ทำรังตามพุ่มไม้ใกล้แหล่งน้ำ โดยใช้ใบไม้แห้งหรือหญ้าแห้งที่อยู่ในบริเวณที่สร้างรังและใช้ขนที่ร่วงหล่นโดยมากเป็นขนบริเวณท้องของพ่อแม่เป็ดเองมาวางซ้อนกัน เพื่อรองรับไข่ ซึ่งในการวางไข่แต่ละครั้งประมาณ 8-13 ฟอง

●ขนาด/ประมาณ 61 เซนติเมตร
●ฤดู/เดือน1-12
นกประจำถิ่น(Ryuuchou:เป็นนกที่ปีหนึ่งๆจะอยู่ที่เดิมๆ)
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる