TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ทาคาโอะที่นี่มีสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยป่าไม้ที่หนาวและภูมิอากาศที่อบอุ่นกระจาย กล่าวได้ว่าได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่มีที่อยู่อาศัยอยู่จำนวนมาก มีหลากหลายชนิดและก็มีพฤติกรรมการเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน จะขอกล่าวถึง แมงมุม " ซึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ที่กินศัตรูพืชกว่า 300ชนิดที่มีอยู่ มีทั้งชนิดที่หาได้ง่ายและที่หาไพบได้ยาก ซึ่งตามภูเขา เมาทน์ทาคาโอะ เป็นที่รู้จักกันในประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นสวรรค์ของภูเขาแมงมุมหลายชนิดของแมงมุมมากที่สุด"

แมงมุม Oxytate striatipes
แมงมุม Oxytate striatipes ตระกูล Thomisidae
ภูมิภาคหลัก: ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุและคิวชู พบในบริเวณพื้นที่สีเขียว ตามป่าจากพื้นราบไปจนถึงภูเขา และยังพบเจอในเขตเมือง สีของลำตัวเป็นสีเขียวสดใสเหมือนใบไม้อ่อน มีชื่อญี่ปุ่นว่า Wakaba-gumo ความหมายคือแมงมุมยอดใบอ่อน ราวกับว่าอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนเข้าฤดูกาลใบไม้อ่อนนั่นเอง ตัวผู้จะมีสีแดงตรงส่วนหน้าและส่วนฐานของขาของเมื่อโตเต็มวัย ส่วนตัวเมียจะเป็นสีเขียวตลอดทั้งลำตัว ในช่วงกลางวันจะดักซุ่มอยู่บนต้นไม้หรือใบไม้คอยจับแมลงขนาดเล็กรวมทั้งแมลงวัน และแมลงกินที่ใบไม้ ขาที่หนึ่งและขาที่สอง จะมีลักษณะที่ยาวเป็นพิเศษ คือขาสามารถยืดไปทางซ้ายหรือขวาได้เหมือนปู เป็นลักษณะพิเศษของสายพันธุ์ thomisidae มากที่สุด มีช่วงท้องกลม ในขณะที่สายพันธุ์อื่นมีช่วงท้องยาวรี

●ความยาวตัวเมีย ประมาณ 9-12 มม. / ตัวผู้ประมาณ 7 ถึง 11 มม.
●ตัวเต็มวัย เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる