TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ยูริ วาซาบิ
ยูริ วาซาบิ ตระกูล ละหุ่ง
เป็นไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโต บริเวณที่เปียกชื้นใกล้ลำธารที่มีก้อนกรวดมาก ไม่มีแดดจัด ป่าชื้น สันเขา ทุ่งหญ้าที่มีอากาศชุ่มชื้น ตามลำธารต่าง ๆ (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) เป็นดอกไม้ที่เบ่งบานในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ มีรากแก้วที่แข็งแรงหยั่งลงพื้นโคนต้นตั้งตรงตระหง่าน ใบและโคนต้นมีกลิ่นฉุน โคนดอกมีลักษณะรูปดอกคล้ายดอกลิลลี่ กิ่งจะมีลำทีโตอวบอ้วน สาเหตุที่ได้ชื่อว่า ยูริ วาซาบิ เนื่องจากว่า เป็นวาซาบิที่มีดอกเหมือนกับดอกลิลลี่ หรือจะเรียกอีกในหนึ่งคือ มะรุมญี่ปุ่น ขนาดของดอก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ใบมีรูปคล้ายหัวใจ มีขอบใบที่หยักคล้ายฟันของใบเลื่อย มีรากเหล้าขนาดใหญ่ และมีกลิ่นฉุนมาก นำมาใช้ในการประกอบทำยาสมุนไพร และนิยมนำมาปรุงแต่งรสชาดอกหาร และนำมาประกอบอาหารอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น

●ฤดูกาล กลางเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนเมษายน
●ความสูง ประมาณ 10 ถึง 30 ซม.
●สถานที่ ถนนสาย Trail 1 - 6, ภูเขาอินาริ จาตากิ, อุระทาคาโอ่ะ, มินามิทาคาโอ่ะ, คิตะทาคาโอ่ะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる