TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

หญ้าจิจิมิซาซะ
หญ้าจิจิมิซาซะ ตระกูลหญ้า
สมุนไพรยืนต้นที่พบตามเส้นทางในชายป่าที่มีแสงส่องถึง ตามริมลำธาร ดอกบานออกอย่างสวยงามที่หลากหลาย เป็นพืชพรรณที่อยู่เป็นพืชคลุมดิน และเป็นเถาพันไปยังต้นไม้ที่อยู่รอบข้าง เพื่อพยุงให้ดำรงเผ่าพันธ์อยู่ได้ ใบมีลักษณะบาง รูปวงรี ยาวประมาณ 3-7 ซม.กว้างประมาณ 1-1.5 ซม. เป็นต้นหญ้าที่สามารถปรับตัวเข้ากับอากาศได้ตลอดทั้งปี และเป็นต้นหญ้าที่มีใบเหมือนใบไผ่มาก แต่ที่ขอบใบจะมีรอยย่น ยับอยู่ จึงได้ตั้งชื่อพืชพรรณนี้ว่า หญ้าจิจิมิซาซะ แปลว่า หญ้าไผ่ขอบย่น ดอกจะออกดอกทั่วทั้งต้น ปกคลุมใบหญ้าทั้งหมด ใในฤดูใบไม้ผลิเวลาดอกบานอย่างเต็มที่ พืชจะทิ้งใบทั้งหมดเหลือแต่ดอก ความสูงของดอกที่เป็นพุ่มสูงประมาณ 10 ถึง 15 . ซม. ส่วนใหญ่จะพบเป็นดอกสีขาวที่ดูหนาตา ลักษณะของใบจะเป็นใบรูปรี คล้ายไข่ ยาวประมาณ 3 มม.และจะมีหนามทื่อ อยู่บ้าง ซึ่งเป็นปกติสำหรับหญ้าเมืองหนาวบนภูเขาง เมื่อเมล็ดสุกแก่จัด ภายในกลางดอกจะมีเมล็ดพันธ์แก่นั้นร่วงลงมา เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ต่อไป

● ฤดูกาล กลางเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนตุลาคม
● ความสูง ประมาณ 10 ถึง 30 ซม.
● สถานที่ ภูเขาอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる