TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ฟุตาบะ อาโออิ
ฟุตาบะ อาโออิ ตระกูลของ (ginger)
สมุนไพรยืนต้นที่เจริญเติบโตในพื้นที่ป่าบนเนินเขา (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) ลำต้นเติบโตไปตามพื้นดิน มีใบสองใบคู่ ตามชื่อเรียก "ฟุตาบะ" แปลว่า 2 ใบ ที่มีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ ก้านใบมีลักษณะเรียวยาวจากลำต้น เป็นต้นไม้ที่ใช้ประกับในศาลเจ้าโชกุนโทคุกาว่า รวมถึงยังมีการใช้ในงานเทศกาล คาโมอาโออิ จึงกลายเป็นที่มาของชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง Kamo-aoi ใบมีความยาว 4-8 ซม. และมีขนสั้นสีขาวทั้งสองด้าน ดอกไม้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม. และมีรูปร่างคล้ายรูประฆัง กลีบดอกมีอยู่น้อยมาก มีเพียงกลีบเลี้ยงซึ่งจะมีลักษณะเป็นแนวโค้งห่อหุ้มดอกเอาไว้ สีของดอกเป็นสีน้ำตาล สีม่วง โดยมีสีขาวด้านนอก ดอกจะไม่ค่อยเด่นชัดมาก เนื่องจากมีใบหนาปกคลุม

●ฤดูกาล กลางเดือนเมษายน ถึงกลางพฤษภาคม
●ความสูง ประมาณ 8 ถึง 15 ซม.
●สถานที่ เทือกเขาอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる