TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

หญ้าโอบะอุมะ ซุซุคุสะ
หญ้าโอบะอุมะ ซุซุคุสะ ตระกูลของ (ginger)
เป็นหญ้าที่เจริญเติบโตได้ในป่า ในภูเขา มักจะพบอยู่ใกล้ ๆ กับ หญ้ามิยาม่า ฮาโคเบ่ะ ลักษณะของดอกคล้ายกับหางม้าขนาดใหญ่ หรือมองคล้าย ๆ กับแซ็กโซโฟน มีผลรูปร่างคล้าย กับ ดอกที่เป็นรูปหางม้าขนาดใหญ่ จึงมีชื่อว่า Obano suzukusa หมายถึง หางม้าขนาดใหญ่ ดอกไม้มีสีเหลือง ไม่มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงท่อ แต่มีกลีบในแถบสีม่วง ใบกว้าง 8-15 ซม. คล้ายรูปหัวใจ หนาและมีสีขาวด้านหลังของใบ มีขนทั้งสองด้าน แต่มีพิษอยู่บ้างเพื่อป้องกันหนอนเข้ามาจิกกินใบ ในฤดูใบไม้ร่วงผลไม้จะเริ่มสุกเป็นสีดำ และมีเมล็ดภายใน เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ต่อไป

●ฤดูกาล ต้นเดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนพฤษภาคม
●ความสูง เท่ากับต้นวายน์
●สถานที่ เทือกเขาคิตะ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる