TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

จิโดนิ โน๊ะกิ
จิโดนิ โน๊ะกิ ตระกูลโมมิจิ
เป็นไม้ผลัดใบ ลำต้นสูง เติบโตในป่า สถานที่ชื้นเล็กน้อย เช่น ในหุบเขาใกล้ ๆ กับริมลำธารที่มีความชื้น ลำต้นประมาณ 15 ซม. ลำต้นเป็นสีเขียวแต่งแต้มด้วยสีเทา เมื่อต้นแก่เต็มที่ จะมีเริ่มมีเปลือกที่ลำต้นค่อนข้างหนา และลำต้นจะเริ่มตั้งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ใบเป็นรูปวงรี ยาวประมาณ 7-15 ซม. กว้างประมาณ 3-7 ซม. ขอบใบมีลัษณะเป็นฟันคล้าย ๆ กับฟันของใบเลื่อย มีลักษณะหยาบ ต่างจากต้นเมเปิ้บในสายพันธ์อื่น ๆ ที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน ออกดอกประมาณเดือนพฤษภาคม ใบยาวประมาณ 8 ซม. ดอกมีสีเหลืองอ่อน ที่มีขนาดเล็กยาวประมาณ 1 ซม. เมล็ดจะมีลักษณะมีขนรอบ ๆ และมีปีกคล้ายปีกนก เพื่อช่วยให้สามารถลอยไปตามลม เพื่อไปตกในที่ต่าง ๆ ในการขยายพันธ์ได้ ประมาณเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

● ความสูง ประมาณ 8 ถึง 10 เมตร
● สถานที่ ถนนายTrail 1 และ 2 , 4 , 6 ภูเขาอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる