TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

มิยามา คาตะมิบา
มิยามา คาตะมิบา ตระกูล คาตะมิบา
สมุนไพรยืนต้น (ซึ่งเจริญเติบโต โดยใช้เวลาหลายปี มีรากแก้วหยั่งลึกถึงพื้นล่างของต้น) พบในบริเวณป่าที่มีแดดร่มรำไร มักจะอยู่รวมในกลุ่มของต้นซีดาร์ ชื่อภาษาญี่ปุ่น Miyama-katabami แปลว่า ต้นคาตะมีบะ ที่มาจากภูเขาทั้งสามลูก เนื่องจากมีใบมีลักษณะเป็น 3 แฉก แต่ละแฉก ก็เป็นใบที่มีลักษณะโค้ง คล้ายรูปหัวใจ สีของดอกเป็นสีขาว มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ถึง 4 ซม. กลีบดอกมีทั้งสิ้นมี 5 กลีบ บางส่วนของดอก จะมีแถบสีม่วงสลับ ดอกไม้จะบานเมื่อกระทบกับแสงแดด ซึ่งเป็นพืชที่หาได้ยากมาก

●ฤดูกาล ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน
●ความสูง ประมาณ 10 เซนติเมตร
●สถานที่ ถนนสาย Trail 1 Trail 3-6, Jyataki, เทือกเขาอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる