TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ทามาชิเด่ะ  (Hornbeam)
ทามาชิเด่ะ (Hornbeam) ตระกูลฮาเซลนัท
เป็นต้นไม้ผลัดใบ ลำต้นสูง เติบโตในป่าตามแนวหุบเขาที่มีแดดส่องถึง ยังพบในพื้นที่ภูเขาทีมีอากาศหนาวเย็น ลำต้นแต่งแต้มด้วยสีน้ำตาล สีดำ เมี่อสำผัสกับผิวของลำต้นจะรู้สึกราบเรียบ เมื่อลำต้นโตเต็มที่แล้ว จะกว้างประมาณ 20 ซม. ลักษณะของต้นไม้ที่ปลูกยากที่สุด ในตระกูลของฮาเซลนัท ซึ่งนิยมมาใช้ในการทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ใบจะมีรูปวงรี ยาวประมาณ 5 ถึง 10 ซม. ยาวกับด้านบน ขอบใบมีลักษณะเป็นร่องฟันหรือฟันของใบเลื่อย ดอกจะบานประมาณเดือนเมษายน ช่อของดอกที่ ยาวประมาณ 3 ถึง 5 ซม. ,มีเกสรตัวผู้ตัวเมียในดอกเดียวกัน สามารถผสมพันธ์ในดอกเดียวกันได้ เกสรตัวผู้จะมีลักษณะเป็นท่อยาวชูขึ้นออกนอกโคนดอก และเกสรตัวเมีย จะอยู่ใบตรงกลางของดอกสวยงาม ครบกำหนด ในเดือนตุลาคม

● ความสูง ประมาณ 10 ถึง 15 เมตร
● สถานที่ ถนนสายTrail 1 ถึง 4 , เทือกเขาอินาริ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる