TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

คังซุเข่ะ
คังซุเข่ะ ตระกูลกก
เป็นสมุนไพรยืนต้น ที่เจริญเติบโตในป่าดิบที่ชุ่มชื้น ป่าทีมีแดดส่องถึง อยู่ใกล้กับริมธารที่มีความชุ่มชื้น บริเวณเนินเขา (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) ชื่อภาษาญี่ปุ่น Kansuge อักษรความหมายพืชในสภาพอากาศหนาวเย็น เพราะมีใบสีเขียวเข้มแม้ในฤดูหนาว บางครั้งการเติบโตในดง ใบ ต้น มีกลิ่นฉุนรุนแรงเป็น โคนต้นมีขนาด 30 ถึง 40 ซม. ยาว 1 ซม.ใบมีรอยหยัก และมีเนื้อหยาบ เจริญเติบโตเต็มที่ในฤดูใบไม้ผลิ ออกดอกจำนวนมาก ดอกเมื่อบานเต็มที่จะยาวประมาณ 4 ซม. ดอกตัวผู้สีน้ำตาลเข้มบนลำต้นบน. มีดอกที่เติบโตจากก้านใบ ในโคนดอกจะมีละอองเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกัน ดอกไม้บานสะพรั่งจะมีความยาวประมาณ 2-3 ซม. เมือดอกได้ถ่ายละอองเกสรแล้ว จะทำให้โคนดอกงอกเป็นเมล็ดแก่ เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ต่อไป

●ฤดูกาล ต้นเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม
●ความสูง ประมาณ 20 ถึง 40 ซม.
●สถานที่ ถนนสายTrail 1 Trail 3-6, จากาติ, เทือกเขาอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる