TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

คาคาอิโม่ะ (มันฝรั่งญี่ปุ่น)
คาคาอิโม่ะ (มันฝรั่งญี่ปุ่น) ตระกูลกล้วยไม้
ไม้เถายืนต้นที่พบในทุ่งหญ้าแดด ชอบสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และร้อนชื้น มีการขยายพันธ์โดยใช้เหง้า ซึ่งขยายพันธ์ได้ยากพอสมควร เนื่องจากไม่สามารถปลูกในที่อากาศเย็นได้ รวมทั้งในที่พื้นที่ที่เป็นภูเขา ดอกไม้มีลักษณะคล้ายรูปดาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. และมีกลีบที่ขอบดอก สีที่พบจะเป็นสีม่วง และสีขาว แต่สีขาวจะมีมากกว่า หาดูได้ง่าย ก้านดอกไม้แทงออกจากลำต้นโดยตรง และดอกเวลาบานสะพรั่งจะดูงดงามมาก ใบมีลักษณะรูปหัวใจ มีปลายใบที่แหลม ยาวประมาณ 5 ถึง 10 ซม. ด้านหลังเป็นสีขาวสีเขียว ที่ลำต้น กิ่งใบ หากโดนครูด หรือหักออก จะมียางน้ำสีขาวไหลออกมา ในฤดูใบไม้ร่วงจะมีผลออก ผลคล้ายกับฝรั่ง ยาวประมาณ 10 ซม. กว้างประมาณ 2 ซม. และเกสรตัวผู้ตัวเมียในดอก จะมีลักษณะคล้ายปุยนุ่น พร้อมลอยไปตามลมเพื่อใช้ในการผสมเกสร และเมื่อดอกแก่จัด ก็จะกลายเป็นเมล็ดในที่สุด

●ฤดูกาล เดือนสิงหาคม
●ความสูง สูงประมาณหัวเข่า
●สถานที่ ถนนสายTrail 1 Trail 6 ภูเขาอินาริ, จาทากิ, ภูเขาอุระ-ทาคาโอะ, มินามิ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる