TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ฮิโยโดริบานะ
ฮิโยโดริบานะ ตระกูลดอกเบญจมาศ
ไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโต ในบริเวณเตามสันเขา ทุ่งหญ้าที่มีแดดส่องถึง และริมลำธารที่มีอากาศชุ่มชื้น (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) ชื่อ ฮิโยโดริบานะ แปลว่า ดอกไม้ที่เคียงคู่กับนกปรอดสีน้ำตาลเต้นระบำ ต้นมีรากที่แข็งแรง และก้านใบจะงอกออกมาจากโคนต้นโดยตรง ขอบใบมีร่องฟันคล้ายฟันของใบเลื่อยที่ไม่สม่ำเสมอ ขอบใบมีปลายแหลม ดอกไม้ประกอบด้วย ก้านดอกคล้ายท่อกลม ๆ ขนาดเล็ก ซึ่งใน 1 ก้านดอกส่วนใหญ่แล้วจะมีดอกประมาณ 5 ดอก ใน 1 ดอกจะประกอบด้วยกลีบดอกประมาณ 5 กลีบ กลีบกว้างประมาณ 5 มม. มีสีขาว สีแดง หรือสีอ่อน ๆ แล้วแต่สายพันธ์ ละอองเกสรเป็นเหมือนปุยนุ่นเบา ๆ สามารถลอยไปตามลม เพื่อไปกาะเกสรตัวเมียที่ดอกอื่นได้ หรือผสมเกสรในดอกเดียวกัน เมื่อดอกได้แก่จัด เม็ดตรงกลางจะทำหน้าที่ในการขยายพันธ์ต่อไป

● ฤดูกาล กลางเดือนสิงหาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม
● ความสูง ประมาณ 1 ถึง 2 เมตร
● สถานที่ ภูขาอุระ-ทาคาโอ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる