TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ทาคาโอ่ะ ฮิโกไท
ทาคาโอ่ะ ฮิโกไท ตระกูลดอกเบญจมาศ
ไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโต ในบริเวณเขตแห้งแล้งในป่า บนภูเขา ตามสันเขา ทุ่งหญ้า และริมลำธารที่มีอากาศชุ่มชื้น (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) ถูกค้นพบครั้งแรกที่ภูเขาทาคาโอะ ในปี 1909 จัดอยู่ในกลุ่มของดอกเบญจมาศ ดอกไม้ประกอบด้วย ก้านดอกที่มีลักษณะเป็นท่อกลมยาว ที่มีเส้าผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. ดอกมีสีม่วง สีแดง แล้วแต่สายพันธ์ ดอกมีลักษณะเป็นรูปทรง ระฆัง ยาว 1.8 ซม. ลำต้นใหญ่แข็งแรง และก้านดอก ก้านใบจะงอกออกมาจากโคนต้นโดยตรง ใบจะมีลักษณะรูปไข่ กว้างประมาณ 7 ถึง 11 ซม. ขอบใบมีลักษณะเป็นร่องฟันคล้ายฟันของใบเลื่อย และมีผิวหยาบ ๆ ตรงโคนดอก จะมีเกสรตัวผู้ และละอองเกสรตัวเมีย อยู่ในดอกเดียวกัน ละอองเกสรเป็นเหมือนปุยนุ่นเบา ๆ สามารถลอยไปตามลม เพื่อไปกาะเกสรตัวเมียที่ดอกอื่นได้ หรือผสมเกสรในดอกเดียวกัน เมื่อดอกได้แก่จัด เมล็ดตรงกลางสีดำจะเริ่มร่วงลงพื้นดิน เพื่อจะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ เพื่อขยายพันธ์กันต่อไป

● ฤดูกาล ปลายเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนตุลาคม
● ความสูง ประมาณ 40-80 เซนติเมตร
● สถานที่ ถนนสาย Trail 4 เทือกเขาโอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる