TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

โนบุกิ
โนบุกิ ตระกูลดอกเบญจมาศ
สมุนไพรยืนต้นที่พบบนเนินเขา อยู่ใกล้ ๆ ริมลำธาร และทุ่งหญ้าชายป่า ชื่อภาษาญี่ปุ่น Nobuki อักษรความหมาย ลูกศร ลูกธนู เนื่องจากใบมีลักษณะเรียวยาวคล้ายกับ ลูกธนูญี่ปุ่น ปลายใบจะแหลม ใบยาวประมาณ 10 ถึง 20 ซม. มีขนสีขาวด้านหลังของใบ ตรงก้านสาขาจะมีกิ่งแขนงเป็นจำนวนมาก และมีดอกไม้บานเยอะ ดอกไม้เป็นสีขาว ที่กลีบดอกจะมีกลีบ ละอองเกสรเป็นเหมือนปุยนุ่นเบา ๆ สามารถลอยไปตามลม เพื่อไปกาะเกสรตัวเมียที่ดอกอื่นได้ หรือผสมเกสรในดอกเดียวกัน เมื่อดอกได้แก่จัด เม็ดตรงกลางจำทำหน้าที่ในการขยายพันธ์ต่อไป

●ฤดูกาล กลางเดือนสิงหาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม
●ความสูง ประมาณ 50 ซม. ถึง 80 ซม
●สถานที่ ถนนTrail 4 ถึง 6, ภูเขาอินาริ , จาตากิ, ภูเขาอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる