TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

นิกานา แอสเทอร์
นิกานา แอสเทอร์ ตระกูลดอกเบญจมาศ
สมุนไพร ยืนต้น(พัฒนาจากสมุนไพรที่เป็นสายพันธ์เดียวกันเป็นเวลาหลายปี) พบในป่าที่โล่งกว้าง พื้นที่ในทุ่งหญ้า ในภูเขา หรือ เนินเขา . ในภเทือกเขาทาคาโอะ ตามริมถนน เมื่อเกิด รอยขีดข่วน จะปรากฏรอยเป็นสีส่วง ใบมีรสขม นำไปผลิต นมขาว จึงมีชื่อ ญี่ปุ่น นิกาน้า หมายตามตัวอักษร พืช ที่มีรสขม (มีรสขม ไม่เป็นพิษ) ลำต้น และใบ มีความบาง เรียว ยาว ด้านล่างของใบมี ฟัน ( ขอบใบเป็นเหมือนฟันเล็ก ๆ ) ดอกไม้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม. มี 5-7 กลีบ สีเหลือง มีกิ่งก้านแบ่งออกเป็นหลายแขนง และมีดอกบานกระจายอยู่ทั่ว สีของดอกที่หายาก จะเป็นสีขาว เรียกว่า Shiro - nigabana หมายถึง ดอกนิกาน้าสีขาว หากมีขนาดใหญ่โดยมีกลีบระหว่าง 7-11 กลีบ จะเรียกว่า Hana - nigana หมายถึง ดอกไม้นิกาน่ายักษ์

● ฤดูกาล พฤษภาคม-กรกฎาคม
● ความสูง ประมาณ 20 ถึง 50 ซม.
● สถานที่ Trail 1 Trail 5 Mt . Inari , Ura - ทาคาโอะ Oku - ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる