TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ฮิเมโอ่ะ โดริโก่ะ
ฮิเมโอ่ะ โดริโก่ะ ตระกูลมิ้นท์
สมุนไพรล้มลุก ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป และนำมาแพร่พันธ์ในญี่ปุ่น ตั้งแต่ช่วงกลางสมัยเมจิ และมักจะพบในพื้นที่แถบโตเกียว ในเทือกเขาทาคาโอะ พบบนบริเวณถนนใกล้กับพื้นที่ที่อยู่อาศัย ความยาวดอกประมาณ 1 ซม มีรูปร่างเหมือนริมฝีปากขนาดเล็ก หากบานแล้วจะมองเห็นแสงสีม่วงจากก้านใบได้อย่างงดงาม ใบมีความยาวประมาณ 1.5 - 3 ซม. และมีรูปไข่ ปลายมีขอบฟัน และมีลักษณะที่แตกต่างไปจากสมุนไพรล้มลุกอื่น ๆ ในตระกูลเดียวกัน ใบมีสีสีแดง ม่วง โดยปกติพบในสายพันธ์ที่เป็นแบบคลุมดิน และมีดอกสีม่วงสวยงาม ดอกจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และสายพันธ์นี้ส่วนใหญ่ จะเติบโตในดินที่ดีเท่านั้น ส่วนใหญ่ตามทุ่งนาจะไม่ค่อยพบเห็นนัก จะพบในป่าลึก ซึ่งน้อยคนที่จะได้พบเห็น

●ฤดูกาล เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
●ความสูง ประมาณ 10-25 เซนติเมตร
●สถานที่ ถนนสาย Trail 1 Trail 3 Trail 5 เทือกเขาอุระ-ทาคาโอะ โอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる