TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ซึคุบะ คินโมงโซ
ซึคุบะ คินโมงโซ ตระกูลมิ้นท์
สมุนไพรยืนต้นที่พบในพื้นที่ภูเขา ตั้งแต่แถบคันโต จนถึงแถบเกาะใต้ชิโกกุ รวมทั้งในเทือกเขาทาคาโอะซึ่งพบที่ขอบป่าที่มีแดดจัด เป็นพืชที่แตกต่างจากสายพันธ์นิกกิโคโรโม่ะ ซึ่งได้กลายพันธ์ใช้เวลาผ่านไปหลายปี ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่บนฝั่งทะเลญี่ปุ่น แต่ทั้งสองสายพันธ์จะมีความคล้ายคลึงกันมากจนแยกไม่ออก ชื่อภาษาญี่ปุ่นซึกุบะ-คินมงโซนั้น เนื่องจากมีใบที่เรียวยาวรูปครึ่งวงกลม และพบครั้งแรกในเทือกซึกุบะ ลักษณะใบเป็นรูปไข่ มีขอบฟัน ความยาว 2-6 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นสีม่วงตามแนวเส้นใบ และมีสีม่วงที่ด้านหลังใบ ความยาวของดอกเวลาบานประมาณ 1 ซม. ดอกไม้มีลักษณะคล้ายริมฝึปาก มีสีขาวจากก้านใบ กลีบบนจะสั้นมากและประมาณ 1 ซม.

●ฤดูกาล กลางเดือนเมษายน ถึงประมาณกลางพฤษภาคม
●ความสูง ประมาณ 5 ถึง 15 ซม.
●สถานที่ ถนนที่ 3 และ 4
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる