TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

คิจิ มุชิโร่
คิจิ มุชิโร่ ตระกูลกุหลาบสีขาว
เป็นไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโต พบป่าเขา ทุ่งหญ้าหรือในบริเวณทั่ว ๆ ไปที่มีแดดส่องถึง ( เป็นไม้ยืนต้นที่ใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) ชื่อ คิจิ แปลว่า ต้นไม้ใหญ่ มุชิโร่แปลว่าเสื่อ ฟาง จึงรวมกันเรียกว่า ต้นฟาง ซึ่งมีลำต้นคล้าย ๆกับเสื่อที่ทอด้วยฟาง ดอกมีสีเหลือง มีก้านยาว เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 1.5 - 2 ซม. มีกลีบดอก 5 กลีบ มีรากแก้วหยั่งลึกถึงพื้นดิน ประคองลำต้นที่แข็งแรง ในใบใหญ่ 1 ใบ จะยังประกอบด้วยใบขนาดเล็กอีก 5 - 9 ใบ ที่รวมเป็นใบใหญ่ ส่วนใบที่ใหญ่ที่สุด ยาวประมาณ 3 ซม. ลักษณะใบ เป็นใบเรียวยาว ที่ขอบใบจะมีหยักคล้ายขอบเลื่อยหยาบ ๆ หลังจากดอกได้รับการผสมเกสร แล้วดอกนั้นแก่จัดเต็มที่ จะมีเมล็ดเป็นจำนวนมาก เมล็ดที่อยู่ในดอกจะใช้ในการขยายพันธ์พืชชนิดนี้ให้คงอยู่ต่อไป

● ฤดูกาล กลางเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
● ความสูง ประมาณ 5 ถึง 20 ซม.
● สถานที่ ภูเขาอินาริ , ภูเขาอุระทาคาโอ่ะ โอคุ ทาคาโอ่ะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる