TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ฮินะ ซือมิเระ
ฮินะ ซือมิเระ ตระกูลซือมิเระ
เป็นไม้ยืนต้น ที่เจริญเติบโตในที่ป่าชื้นทั่วไป (ใช้เวลาหลายปี ในการเจริญเติบโต) พบในบริเวณเทือกเขาทาคาโอ่ะ มีดอกเป็นสีชมพูอ่อน หรือ สีม่วง เป็นดอกขนาดเล็ก สวยงามมาก ดังกับชื่อญี่ปุ่น " Hiyokosumire หรือ ( Hinasumire ) " ซึ่งแปลว่า ซือมิเระสาวน้อย มีเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก ประมาณ 1.5 ซม. มีลายเส้นสีม่วงลากผ่าน ในส่วนของกลีบดอก ปลายของดอกเป็นรูปหัวใจ ขอบใบมีลักษณะเป้นฟันเลื่อย พืชชนิดนี้จะกระจายไปทั่วภาคเหนือของชายฝั่งแปซิฟิก ส่วนซือมิเระ ประเภทอื่นนั้น ที่พบในทะเลญีปุ่น จะมีข้อแตกต่างกัน คือใบจะสั้นกว่า บางกว่า และมีรูปหัวใจเป็นแนวยาว ช่วงปลายของฤดูกาล จะเริ่มมีการผสมเกสรดอกไม้ด้วยตัวเอง จนกลายเป็นเมล็ดพันธ์เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ต่อไป

● ฤดูกาล กลางเดือนมีนาคม ถึงหลางเดือนเมษายน
● ความสูง ประมาณ 5-8 เซนติเมตร
● สถานที่ ถนนสาย 2 ~ 5 จาทากิ / เทือกเขาอุระ ทาคาโอ่ะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる