TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ฮิคาเงะ มิทซึบะ
ฮิคาเงะ มิทซึบะ ตระกูลเชอรรี่
สมุนไพรยืนต้นที่เจริญเติบโตในพื้นที่ป่าทั่วไป ป่าดงดิบ รวมทั้งป่าใกล้ลำธารในภูเขา (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) จะสามารถพบเห็นได้เฉาะเทือกเขาทาคาโอ่ะเท่านั้น ลำต้นแข็งแรง ตั้งตรง เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่ม และมีความชื้นสูงในแถบภูเขาเท่านั้น ใบมีรูปร่างเป็นวงรี เหมือนพืชพรรณในตะกูลเซลิก้า ดอกเป็นสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 มม. ใน 1 กิ่งจะมีใบทั้งสิ้น 3 ใบ และเป็นทีมาของชื่อ ฮิคาเง มิทซึบ่ะ แปลว่า พืชพรรณที่มี 3 ใบ ใน 1 ก้านดอกจะประกอบด้วยดอกไม้ประมาณ 10 ดอก และมีกลีบดอก 5 กลีบ .ขอบใบเป็นรอยหยักคล้ายฟันของใบเลื่อย หยาบ ตรงโคนดอก จะมีเกสรตัวผู้ และละอองเกสรตัวเมีย อยู่ในดอกเดียวกัน และละอองเกสรเป็นเหมือนปุยนุ่นเบา ๆ สามารถลอยไปตามลม เพื่อไปกาะเกสรตัวเมียที่ดอกอื่นได้ หรือผสมเกสรในดอกเดียวกัน เมื่อดอกได้แก่จัด เมล็ดตรงกลางสีดำจะเริ่มร่วงลงพื้นดิน เพื่อจะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ เพื่อขยายพันธ์กันต่อไป. ใบเป็นรูปวงรี ยาว 2-10 ซม. ลักษณะของ ใบเป็นบางนุ่มน่าสัมผัส

● ฤดูกาล ต้นเดือนกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคม
● ความสูง ประมาณ 30-80 เซนติเมตร
● สถานที่ เทือกเขาโอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる