TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ฮาชิริโคโคโระ
ฮาชิริโคโคโระ Solanaceae
เป็นไม้ยืนต้น ที่เจริญเติบโตในสถานที่มีร้อนชื้น มีแดดร่มรำไร เช่นบริเวณแหล่งน้ำ ใกล้ๆ กับป่า ตามภูเขาลำธาร เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตหลายปี และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวัชพืชที่เป็นพิษ หากทานเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ จะเกิดอาการทรมาน ประสาทหลอน ลักษณะลำต้น โคนต้น ก้าน ใบจะมีลักษณะคล้าย ๆ กับพืชในตระกูลโอนิโดโคโร๊ะ (อาราเซีย) จึงเป็นที่มาของชื่อของพวกเขา นอกจากใบที่เป็นพิษแล้ว ในทางตรงกันข้าม รากแห้งจะใช้เป็นยาแก้ปวด ดอกมีรูปร่างทรงระฆัง ยาวประมาณ 2 ซม. มีสีแดง สีม่วงเข้ม เติบโตโดยใช้รากหาอาหาร ใบมีลักษณะห้อยลง ภายในของดอกมีสีเขียวอ่อน และสีเหลือง เกสรตัวผู้จะมีลักษณะยื่นออกจากโคนดอก กลีบดอกจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้นทับกันอยู่ ขอบใบเป็นรูปวงรี ยาวประมาณ 6-18 ซม. ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่แก่แล้ว จะเป็นรูปทรงกลม ยาวประมาณ 1 ซม.

● ฤดูกาล ต้นเดือนเมษายนถึง ปลายเดือนพฤษภาคม
● ความสูง ประมาณ 30 ถึง 60 เซนติเมตร
● สถานที่ ถนนสายTrail 3 เทือกเขาทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる