TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

โอฮานะ วาราบิ (หญ้าอานม้า)
โอฮานะ วาราบิ (หญ้าอานม้า) ตระกุลหญ้าอานม้า
เฟิร์นโอฮานะ วาราบิ จะมีการเจริญเติบเฤดูหนาวอย่างเต็มที่ และจะเริ่มตายลงในช่องฤดูร้อน ส่วนใหญ่พบในป่า หรือในดินที่อุดมไปด้วยจากเนินเขาไปยังภูเขา. โอฮานะ วาราบิจะทำการสังเคราะห์โทนิคโดยใบ เฉพาะใบที่มีสปอร์ เติบโตจากหนึ่งก้านใบไปสู่ก้านใบถัดไป ขนาดลำต้นสูงประมาณ 10 ถึง 20 ซม. ใบจะมีขนาดเล็ก และขอบใบเป็นร่องฟันคล้ายฟันของใบเลื่อย ซึ่งจะมีขนสั้น ๆ รอบ ๆ ใบด้วยเช่นกัน แล้วแต่สายพันธ์ ใบจะมีลักษณะนุ่ม และมีสีเขียวหรือสีน้ำตาล พืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายคลึงกันคือ ternatum botrychium และ botrychium nipponicum และ เฟิร์นโอฮานะ วาราบิ จะมีการสปอร์บนลำต้น ก้านใบ สปอร์จะสุกในระหว่างตุลาคม-พฤศจิกายน

●ฤดูกาล เดือนตุลาคมถึงมีนาคม
●ความสูง ประมาณ 30 ถึง 50 เซนติเมตร
●สถานที่ ภูเขาโอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる