TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

คิโยสุมิ อุทซึโบ่ะ
คิโยสุมิ อุทซึโบ่ะ ตระกูล Broomrape
สมุนไพรยืนต้นที่เจริญเติบโตในพื้นที่ป่าบนเนินเขา บริเวณป่าชื้น ทุ่งหญ้าที่มีอากาศชุ่มชื้น ตามลำธาร (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) รากของต้นไม้ไม่ได้มีคลอโรฟิลด์ เนื่องจากไม่ได้มีการสังเคราะห์แสงโดยใช้ราก ซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆกับพืชพรรณอื่นที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน เช่น ไฮเดรนเยีย ซึ่งถูกพบมากในเทือกเขาทาคาโอ่ะ ซึ่งได้พบซากที่เป็นรากไฮเดรนเยียเยอะมาก จากทางหลักฐาน ได้ถูกพบครั้งแรกในเทือกเขาคิโยสิมิ ในจังหวัด ชิบะ ด้วยเหตุนี้ จึงได้กำหนดชื่อว่า คิโยสุมึ อุทซึโบ่ะ ดอกมีสีขาวในช่วงเริ่มแรก ต่อๆไปจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 2 ถึง 3 ซม. โดยลักษณะเฉพาะของดอกของพืชพรรณนี้คือจะห้อยรวมเป็นตุ้มรวมกัน ลักษณะผลไม้ มีรูปทรงกรม และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 -1.5 ซม.

● ฤดูกาล กลางเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม
● ความสูง ประมาณ 5 ถึง 10 ซม.
● สถานที่ ถนนสาย Trail 3 Trail 6
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる