TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

มิซูกิ
มิซูกิ ตระกูลมิซูกิ
เป็นไม้ผลัดใบ ลำต้นสูง ปกติพบในป่า ในพื้นที่ภูเขา เนินเขาและเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในบริเวณที่มีความชื้นสูง ตามริมลำธาร ลำต้นเติบโตกว้าง 40 ถึง 50 ซม. มีกิ่งก้านสาขาเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ด และปรับสภาพกับอากาศได้ดีตลอดทั้งปี เมื่อลำต้นโตเต็มที่ ผิวเปลือกไม้ของลำต้นจะเปลี่ยนเป็นสีดำเทา และมีความสูงเพิ่มเรื่อย ๆ เนื้อไม้เป็นสีขาว และนำมาใช้ทำวัสดุ หัตถกรรม และวัสดุที่ใช้ในครัวเรือนที่ทำได้จากไม้ งานฝีมือ พื้นบ้าน เช่น Kokeshi ( ไม้ ตุ๊กตา ) ใบเป็นรูปวงรี กว้างประมาณ 6-15 ซม. ใบเป็นมันเงา และด้านหลังเป็นสีขาวเหมือนเคลือบด้วยแป้งทั่วใบ ฤดูกาลออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ดอกสีขาวขนาดเล็ก ยาวประมาณ 7 มม. เมล็ดมีรูปร่างทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 มม. เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีดำ สีม่วง ระหว่างเดือน มิถุนายน

● ความสูง ประมาณ 10 ถึง 20 เมตร
● สถานที่ ถนนสายTrail 1 และ 2 , 4 , 6 ภูเขาอินาริ , อุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる