TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

อาโอกิ
อาโอกิ ตระกูลมิซูกิ
เป็นไม้พุ่มป่าดิบ ที่เติบโตในป่าในชนบท โคนต้นเป็นสี เขียว มันวาว มีลายเส้นสีเทาสีน้ำตาลบางๆ และต้นจะตั้งตรงเป็นแนวยาว และเมื่อลำต้นแก่เต็มที่ยิ่งจะเริ่มตั้งสูงขึ้นไปเรื่อย และลำต้นจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาสีน้ำตาล เมล็ดจะมีสีแดง จะเติบโตเต็มที่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ได้รับความนิยมจากการที่นำต้นดังกล่าวนี้มาประดับเป็นไม้สวน ไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือน พบครั้งแรกในภูเขาทาคาโอ่ะ และได้ตั้งชื่อนี้ อาโอกิ ตั้งแต่ปี 1908 ใบมีรูปวงรี กว้างประมาณ 8 ถึง 20 ซม. ขอบใบเป็นรอยหยักคล้ายกับฟันของใบเลื่อย ฤดูกาลที่ออกดอกประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ดอกไม้มีสีม่วง เป็นดอกขนาดเล็ก รวมกันเป็นช่อดอก เมล็ดเป็นรูปวงรี ยาวประมาณ 2 ซม. โดยเมล็ดจะแก่จัดและพร้อมที่จะขยายพันธ์ต่อไปได้อยู่ในระหว่างเดือนธันวาคม-พฤษภาคม

● ความสูง ประมาณ 2 - 3 เมตร
● สถานที่ ถนนสายTrail 1 ถึง 6 , ภูเขาอินาริ , โอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる