TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

โกบุชิ  (แม๊กโนเลีย โคบุส)
โกบุชิ (แม๊กโนเลีย โคบุส) ตระกุลแมกโนเลียซี
เป็นต้นไม้ผลัดใบ ลำต้นสูง เจริญเติบโตรอบๆ บริเวณที่เป็นเนิน ในเขตชายป่า จนถึงบนยอดภูเขา เมื่อสัมผัสกับเปลือกของลำต้นจะรู้สึกราบเรียบ ลำต้นจะมีสีเขียวอมเทา และมีบางส่วนเป็นริ้วสีขาว ลำต้นเติบโตเต็มที่จะกว้างประมาณ 20 ถึง 30 ซม. หากเป็นกิ่งอ่อน จะเป็นสีเขียว สีม่วง ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ กว้างประมาณ 6-15 ซม. ยาวประมาณ 3-6 ซม. ดอกบานเต็มที่ในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม , ดอกไม้มีสีขาว และมีกลิ่นหอมหวาน กลีบดอกในขณะที่เป็นดอกตูมอยู่นั้น จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 ถึง 10 ซม. ส่วนที่รากของดอกไม้จะถูกแต่งแต้มด้วยสีแดง ใน 1 กลุ่มดอก จะประกอบด้วยดอกขนาดเล็ก เติบโต จากด้านล่างรวมกัน และในแต่ละ 1 ผล จะประกอบด้วยเมล็ดหลายรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งโคนดอกจะมีลักษณะคล้าย ๆ กำปั้น จึงได้ชื่อมาว่า โกบุชิ เมื่อ เมล็ดแก่จัดแล้ว ในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เมล็ดพันธ์เหล่านี้จะได้ทำหน้าที่ในการขยายพันธ์ต่อไป

● ความสูง ประมาณ 10 ถึง 20 เมตร
● สถานที่ เทือกเขาโอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる