TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

โคอะ จิไซ   (ไฮเดรนเยียร์ เล็ก)
โคอะ จิไซ (ไฮเดรนเยียร์ เล็ก) ตระกูลยูกิโน๊ะชิตะ
พุ่มไม้ผลัดใบที่พบในป่าจากเนินเขาไปยังภูเขา เติบโตโดยการขยายสาขา. ชื่อญี่ปุ่น โคอะ-จิไซ หมายถึงไฮเดรนเยียขนาดเล็ก ใบมีลักษณะรูปไข่ยาว 5-8 ซม. , ที่โคนใบด้านบนมีปลายแหลม มีขนทั้งสองด้าน และขอบใบจะรอยหยักคล้ายร่องฟันของใบเลื่อย ในช่วงในฤดูใบไม้ร่วงใบจะเริ่มเป็นสีเหลือง ออกดอกในเดือนมิถุนายน ดอกบานเต็มที่จะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 5 ซม. ช่อดอกจะแทงยอดออกจากก้านใบ แต่ละดอกยาว 5 มม. โคนดอก จะมีเกสรตัวผู้ และละอองเกสรตัวเมีย อยู่ในดอกเดียวกัน และละอองเกสรเป็นเหมือนปุยนุ่นเบา ๆ สามารถลอยไปตามลม เพื่อไปกาะเกสรตัวเมียที่ดอกอื่นได้ หรือผสมเกสรในดอกเดียวกัน เมื่อดอกได้แก่จัด เมล็ดตรงกลางสีดำจะเริ่มร่วงลงพื้นดิน เพื่อจะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ เพื่อขยายพันธ์กันต่อไป ผลเป็นรูปไข่ มีความยาว 3 มม.

●ความสูง ประมาณ 1-1.5 เมตร
●สถานที่ ภูเขาโอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる