TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

โยโกเร๊ะ เน๊โก่ะ
โยโกเร๊ะ เน๊โก่ะ ตระกูลยูกิโน๊ะชิตะ
เป็นไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโต บริเวณป่าชื้น ที่เต็มไปด้วยหิน สันเขา ทุ่งหญ้าที่มีอากาศชุ่มชื้น (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) มีใบสีเขียวเข้ม สลับกับเทาที่แต่งแต้มไว้อย่างลงตัว ชื่อของ โยโกเร๊ะ เนโก่ะเม่ะ แปลความได้ว่า นัยน์ตาแมวที่สกปรก เพราะ ดอกจะดูมีละอองเกสรที่คลุกเคล้าไปด้วยฝุ่น มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 - 4 มิลลิเมตร มีกลีบเลี้ยงทั้งสิ้น 4 กลีบ ดอกมีสีแดงเข้ม มีละอองเกสรดอกไม้ทั้งตัวผู้และละอองเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน โดยเฉพาะเกสรตัวผู้จะมีสีแดงเข้ม ด้านในจะมีละอองเกสรตัวเมีย มีสีเหลือง ซึ่งจะมีการผสมเกสรทางธรรมชาติโดยแมลง ทำให้โคนดอกดังกล่าวเมื่อแก่จัด จะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ซึ่งจะสามารถขยายพันธ์ได้เองโดยธรรมชาติ จะมีลักษณะคล้าย ๆ กับพืชในตระกูลยูกิโน๊ะชิตาทั้งหมด คือกลีบเลี้ยงจะมีสีเขียวอมเหลือง แต่โคนดอก และละอองเกสรตัวผู้จะมีสีแดงตัดกัน ทำให้มีสีสันที่สวยงาม เป็นพิเศษกว่าพืชพรรณอื่นที่อยุ่ในตระกูลเดียวกัน

● ฤดูกาล กลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนมีนาคม
● ความสูง ประมาณ 5-15 เซนติเมตร
● สถานที่ ถนนที่ 1 , 5,6 ภูเขาอินาริยามา ,เฮบิตากิ ,อุระทาคาโอ่ะ โอคุทาคาโอ่ะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる