TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ยามาเนโก่ะ โน๊ะเม่ะ
ยามาเนโก่ะ โน๊ะเม่ะ ตระกูลยูกิโน๊ะชิตะ
เป็นไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโต บริเวณป่าชื้น ที่เต็มไปด้วยหิน สันเขา ทุ่งหญ้าที่มีอากาศชุ่มชื้น (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) ดอกไม้ชนิดนี้จะเบ่งบานกว่า โคชารุ เมรุ กลีบดอกมีทั้งหมด 4 กลีบ และมีเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 4 มม. มีสีเหลือง สีเขียว สีอ่อน ที่ไม่ฉูดฉาด แล้วแต่สายพันธ์ที่จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เวลาบาน ดอกจะมีความสวยงามโดดเด่น มักจะมีการสับสนกันระหว่าง ยามาเนโก่ะโน๊ะเม่ะ กับ เนโก่ะโน๊เม่ะ ซึ่งขนาดของใบ และลักษณะของใบมีความคล้ายคลึงกันมาก ใบยาวประมาณ 1 - 3 ซม. มีลักษณะคล้ายรูปของไต หรือรูปหัวใจ ที่โคนดอกจะมีเกสรตัวผู้ตัวเมีย ที่มีแมลงเข้ามาตอม ทำให้เกิดการผสมพันธ์กันเองตามธรรมชาติ และเมื่อดอกแก่จัดเต็มที่แล้ว จะทำให้ภายในดอก เกิดเป็นเมล็ดแก่จัดมากมาย พร้อมที่จะล่วงหล่นมาบนพื้น เพื่อที่จะทำการขยายพันธ์ต่อไปในอนาคต

● ฤดูกาล ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน
● ความสูง ประมาณ 10 ถึง 20 ซม.
● สถานที่ ถนนสายTrail 3 Trail 6 Jyataki , Ura - ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる