TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

เนโก่ะ โน๊ะเม่ะ
เนโก่ะ โน๊ะเม่ะ ตระกูลยูกิโน๊ะชิตะ
เป็นไม้ยืนต้น ที่เจริญเติบโตในบริเวณแถบที่มีอากาศชุ่มชื้น อยู่ในป่า ตามภูเขา แม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในป่า ไม้ยืนต้น จะใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโตจนเป็นต้นที่สมบูรณ์) ลำต้นมีรากแก้วหยั่งถึงพื้น ยึดพื้นแน่น ทำให้ต้นมีความแข็งแรง มีการขยายพันธ์โดยใช้เมล็ด ที่ในโคนดอกจะมีเกสรตัวผู้ตัวเมีย แล้วใช้แมลง ผีเสื้อ เป็นผู้ผสมเกสรตามธรรมชาติ เมื่อดอกแก่จัด จะเกิดเมล็ดพันธ์ที่อ่ยู่ในโคนดอกออกมามากมาย แล้วจะใช้เมล็ดพันธ์ดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ในการขยายพันธ์ให้กับพืชพันธ์นี้เป็นไปตามวิถีทางธรรมชาติ รอบ ๆ ใบจะมีขอบฟันเป็นรอยหยักเหมือนปลายเลื่อย ที่งดงาม ใน 1 โคนดอก จะประกอบไปด้วยดอกเล็ก ๆ ประมาณ 10 ดอก แต่ละดอก จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 มม. และใน 1 ดอก จะมีกลีบเลี้ยงดอก 4 กลีบ ดอกไม้มีสีเหลือง สีเขียว และสีอ่อน ๆ ผสมผสานกันให้ความสวยงาม และมีความแตกต่างด้านสีบ้าง แล้วแต่สายพันธ์ และใน 1 ดอก ก็จะมีเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่รวมกัน และการผสมเกสรก็จะเป็นไปอย่างธรรมชาติ ก่อนที่ดอกจะแก่จัด แล้วกลายเป็นเมล็ด เพื่อจะให้ต้นทิ้งเมล็ดร่วงลงสู่พื้น ในการที่จะดำรงเผ่าพันธ์ต่อไป

● ฤดูกาล ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม
● ความสูง ประมาณ 5 ถึง 20 ซม.
● สถานที่ ถนนTrail 1 Trail 4 Trail 6 เทือกเขาอุระ ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる