TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

โคชาหรุ  เมรุ
โคชาหรุ เมรุ ตระกูลยูกิโน๊ะชิตะ
เป็นไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโต ในบริเวณที่มีธารน้ำไหล ในป่า ในภูเขาลำธารชื้น ในริมน้ำ ไม้ยืนต้นชนิดนี้จะใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต ชื่อเรียกนั้น มาจากรูปทรงของเมล็ด เมื่อสุกจะมีกลิ่นหอม และด้านไม้จะมีปากเป็นรูปแตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. มีสีเหลือง สีเขียว สีแดง สีม่วง สิ่งเป็นสีไม่ฉูดฉาดมานัก ขณะบานจะมีดอกประมาณ 10 ช่อดอกต่อ 1 ต้น กลีบเลี้ยงดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 - 5 ซม. มีทั้งสิ้น 5 กลีบ ใบมีกลิ่นฉุนรุนแรง มีปลายรากแก้วที่หยั่งไปถึงพื้นดิน ทำให้ต้นมีความแข็งแรงในการพยุงกิ่งก้านสาขา ที่โคนต้นจะมีหนามเล็ก ๆ แต่ไม่คมมาก เป็นขอบฟันเลื่อย ที่โคนดอกจะมีเกสรตัวผู้ตัวเมีย ที่มีแมลงเข้ามาตอม ทำให้เกิดการผสมพันธ์กันเองตามธรรมชาติ และเมื่อดอกแก่จัดเต็มที่แล้ว จะทำให้ภายในดอก เกิดเป็นเมล็ดแก่จัดมากมาย พร้อมที่จะล่วงหล่นมาบนพื้น เพื่อที่จะทำการขยายพันธ์ต่อไปในอนาคต

● ฤดูกาล ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม
● ความสูง ประมาณ 10 ถึง 20 ซม.
● สถานที่ ถนนสายTrail 1 ภูเขาอุระทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる