TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

มิยามา นารูโก่ะยูริ
มิยามา นารูโก่ะยูริ ตระกูลลิลลี่
เป็นพรรณไม้ที่เจริญเติบโตในป่าดิบที่ชุ่มชื้น ป่าทีมีแดดส่องถึง บริเวณเนินเขา (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) มิยามา นารูโก่ะยูริ ส่วนหนึ่งของชื่อหมายความว่า ลึกลงไปใน ภูเขา Miyama ซึ่งหมายถึงได้ถูกพบครั้งแรกในเทือกเขามิยามา และมีลักษณะของลำต้นและดอกคล้าย ๆ กับ โนรูโก่ะยูริ อีกด้วย ใบยาว ประมาณ 6 - 11 ซม. , รูปวงรี กว้างประมาณ 3 - 4.5 ซม. มีลักษณะใบค่อนข้างหนาและหนัก หลังของใบจะเป็นสีขาว เหมือนแป้งเคลือบ . ดอกยาวประมาณ 1.7-2 ซม. กลีบดอกเป็นคล้าย ๆ หลอดสีขาว และปลายของกลีบดอกไม้ถูกแต่งแต้มด้วยสีเขียวอ่อน พืชพรรณนี้จะโดดเด่นด้วย ก้านเกสรดอกไม้ตัวผู้จะมีลักษณะโค้งงอนเหมือนลูกศร เกสรตัวเมียจะมีลักษณะอยู่รวมกันกลางดอกมีสีขาว ขยายพันธ์โดยใช้เมล็ดแก่จากโคนดอก และการแตกหน่อ ใน 1 โคนดอก จะประกอบด้วยดอกประมาณ 1 ถึง 3 ดอก หลังจาก ดอกไม้ เหี่ยวเฉา เมล็ดแก่ที่อยู่ในโคนดอก จะทำหน้าที่ขยายพันธ์ต่อไป ซึ่งดอกจะแก่จริง ๆ ในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งดอกจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้ม

● ฤดูกาล กลางเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน
● ความสูง ประมาณ 30 ถึง 60 เซนติเมตร
● สถานที่ ถนนสายTrail 1 Trail 4 เทือกเขาอินาริ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる