TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ชิโก่ะยูริ
ชิโก่ะยูริ ตระกูลลิลลี่
เป็นพรรณไม้ที่เจริญเติบโตในป่าดิบที่ชุ่มชื้น ป่าทีมีแดดส่องถึง บริเวณเนินเขา ที่มีอากาศชุ่มชื้น (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) มีการขยายลำต้นอยู่ใต้ดิน มีดอกสีขาวบานสะพรั่ง 1 โคนดอกจะประกอบไปด้วย ดอกประมาณ 3 ดอก มีก้านแยกออก ลักษณะของดอกไม้ขณะบาน จะเป็นดอกไม้ขนาดเล็ก โค้งๆ คล้ายเด็กทารกนอนขดตัวในท้องแม่ จึงได้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อเรียก ชิโก่ะยูริ แปลว่า ดอกยูริกับเด็กทารกทั้ง 4 ดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. กลีบดอกมี 6 กลีบ ใบเป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 4 ถึง 7 ซม. เป็นใบไม้ที่บางๆ มันวาว มีลักษณะเหมือนใบหญ้า ไม้ไผ่ หลังจาก ดอกไม้แก่จัด จะเหี่ยวเฉา และภายในโคนดอก จะมีเมล็ดกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. จะกลายเป็นเมล็ดสีดำ ทำหน้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์ ในการเพาะพันธ์ต่อไป. ทั้งชิโก่ะยูริ และ คิบานะ โน๊ะอามะนะ ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1984 ที่ เทือกเขาทาคาโอะ

● ฤดูกาล กลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนพฤษภาคม
● ความสูง ประมาณ 15 ถึง 30 ซม.
● สถานที่ ถนนสายTrail 1 ถึง 6 , เทือกเขาอินาริ , จากาติ , อิโรฮ่ะ , อุระทาคาโอ่ะ, อุระทาคาโอ่ะ, คิตา- ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる