TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

คาตะ คูริ
คาตะ คูริ ตระกูลลิลลี่
เป็นพรรณไม้ที่เจริญเติบโตในป่าดิบแห้งแล้ง ป่าที่มี่แดดจัด ป่าแดดผลัดใบ บริเวณตีนเขา เนินเขา (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) พบมากทางตอนใต้ของเทือกเขาทาคาโอะ คาตะ ยูริ (Erythronium japonicum)เติบโตขึ้นมาในป่า มีการขยายพันธ์โดยการแตกหน่อ เช่นเดียวกับพืชพรรณในตระกูลเดียวกัน และมีดอกบาน รวมถึงเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเป็นปรกติของพืชพรรณที่อยู่ในตระกูลหญ้าภูเขา รูปร่างของใบเป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 6-12 ซม. ใบจะหนาและอ่อนนุ่ม และมักจะเป็นสีม่วง ดอกมีสีแดง มี 6 กลีบดอก ยาวประมาณ 4 - 5 ซม. ชื่อ'คาตะ คูริ Erythronium japonicum มาจาก วรรณกรรมเรือง Katakagono ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีชื่อสียง และทำให้ทุกคนต้องรูจัก คาตะ ยูระ ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 8 เป็นต้นมา ลำต้นที่อยู่ใต้ดิน จะให้แป้งมาก ซึ่งสามารถนำไปทำ มันฝรั่งได้

● ฤดูกาล ปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน
● ความสูง ประมาณ 10 ถึง 20 ซม.
● สถานที่ เทือกเขามินามิ- ทาคาโอะ , คิตะ- ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる