TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

กล้วยไม้ทซึจิอาเคบิ
กล้วยไม้ทซึจิอาเคบิ ตระกูลกล้วยไม้
เป็นไม้พรรณที่เจริญเติบโตในป่าดิบชื้น บนภูเขา ใน 1 ก้านใบจะประกอบด้วยใบอย่างน้อย 3 ใบ และใน 1ก้านดอก จะประกอบไปด้วยดอกไม้อย่างน้อย 5 ดอกรวมเป็น 1 กิ่ง กลีบดอกและก้านดอกเป็นหลอดผอมเหมือนขาของแมลง ดอกไม้มีสีเขียวอ่อน สีดำ หรือสีน้ำตาล กลีบดอกม้วนงอลงและเข้ารูปเป็นดอกอย่างลงตัว มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงที่หนา เกสรตัวผู้จะมีลักษณะเหมือนขนนกสีขาว และมีเดือยโผล่พ้นจากโคนดอก และเกสรตัวเมียจะมีละอองเกสร เพื่อใช้เป็นที่ผสมพันธ์และกลายเป็นเมล็ดแก่ที่ใช้ในการขยายพันธ์ ละอองเรณูจะมีสีเหลือง ใบเป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 5 ถึง 12 ซม. รูปไข่ที่มีขอบใบหยัก คล้ายร่องฟัน

●ฤดูกาล ปลายเดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือนกรกฎาคม
●ความสูง ประมาณ 50 ซม. ถึง 1 เมตร
●สถานที่ Trail 1
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる