TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

ความหลากหลายของแมลงที่อยู่อาศัยหลายพันชนิดที่ยังมีความทับซ้อนในทาคาโอะโดยอาศัยอยู่หลายพันชนิด สามารถนับและจัดอันดับในญี่ปุ่นได้เป็นสามลำดับที่อยู่อาศัยที่สำคัญ คือ มิโน่ (โอซาก้า) และคิบูเนะ (เกียวโต) เป็นเขตของแมลงที่มีการศึกษามาเป็นเวลานาน สายพันธุ์หลากหลายเหล่านี้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในทาคาโอะยังแมลงจำนวนมากที่เป็นราชาและยังมีทากาโอะ คิลฟิช และนักฆ่าวาฬซึ่งในปัจจุบันนั้นชื่อของทาคาโอะก็ยังปรากฏอยู่

ทซึรุรินโด
ทซึรุรินโด ตระกูลเจนเทียน (ดีมังกร)
สมุนไพรเถายืนต้น (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) เจริญเติบโต ในชายป่า เนินเขา ทุ่งหญ้าทั่วไป มีผลสีม่วง คล้ายองุ่นที่ออกมาวางคลุมหน้าดิน และนิยมปลูกกันติดกันเป็นพืดยาว ขนาดผลยาวประมาณ 40-80 ซม. ฤดูตอนดอกบานจะมีความยาวประมาณ 2.5 ถึง 3 ซม. โดยแทงออกมาจากฐานของลำต้น มีสีม่วงเป็นประกาย แต่ที่พบในเทือกเขาทาคาโอะนั้น มักจะเป็นดอกสีขาว ดอกจะมีลักษณะออกมาเป็นพวง ตุ้มขนาดใหญ่จับกลุ่มกันห้อยลงมายังลำต้นที่อยู่ช่วงล่าง ปรากฏเห็นเกสรตัวผู้ตัวเมียที่อยู่ภายในดอกชัดเจน ใบมีลักษณะคล้ายรูปไข่ ยาว 3-5 ซม. มีสามเส้นบนพื้นผิวของใบและสีม่วงที่ด้านหลัง เกสรตัวเมียที่อยู่ภายในโคนดอก หากแก่จัดแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วง หลังจากที่ดอกแก่จัดแล้ว เมล็ดแก่ภายในดอกที่มีสีดำจะทำหน้าที่ขยายพันธ์ไม้นี้ต่อไป

●ฤดูกาล ต้นเดือนกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคม
●ความสูง เท่ากับหัวเข่า
●สถานที่ ถนนสาย Trail 6 เทือกเขาอินาริ, โอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる