TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

เอโรฮ่า โมมิจิ (เมเปิ้ล)
เอโรฮ่า โมมิจิ (เมเปิ้ล) ตระกูลโมมิจิ
เป็นไม้ผลัดใบ ลำต้นสูง เติบโตในป่า บริเวณพื้นที่ลาดเอียงที่มีแดดส่องถึง บริเวณพื้นที่บนภูเขา บริเวณที่ชื้น และตามริมลำธาร นิยมนำมาประดับสวน เป็นไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือน บอนไซ จึงมีชื่อเรียก เอโรฮ่า โมมิจิ แปลว่าเมเปิ้ลจำลอง เมือลำต้นโตเต็มที่จะเริ่มเปลียนจากสีเขียวเป็นสีเทาเข้ม และลำต้นจะเริ่มตั้งสูงขึ้น ลำต้นกว้างประมาณ 60 ซม. 1โคนกิ่งจะประกอบด้วยใบประมาณ 5 - 7 ใบ เป็นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งใบของต้นไม้เมเปิ้ลแต่ละต้น แต่ละสายพันธ์ ก็จะจะมีสีที่แตกต่างกันไป เช่น สีแดง , สีเหลือง, สีส้มและ สีน้ำตาล ปลายขอบใบจะมองไกลๆ เหมือนสีแดง เนื่องจากแสงแดดส่องกระทบ จะออกดอกช่วงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม เป็นไม้ใบที่มีความงดงามในโทนสีแดงจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ร่วง

● ความสูง ประมาณ 10 ถึง 20 เมตร
● สถานที่ ถนนสายTrail ที่ 1 ถึง 4
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる