TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

อาคาเม่ะ คาชิว่า
อาคาเม่ะ คาชิว่า ตระกูล ยูฟอร์เบียซี (ไม้ประภาคาร)
ไม้พุ่มผลัดใบ พบตามริมถนน เขตป่า เนินเขา บริเวณที่มีแดดส่องถึง ในป่าร้อนชื้น ตามภูเขา ในภูเขา ลำต้นมีขนาดเล็ก สีเทา สีน้ำตาล เมื่อเติบโตเต็มที่จะกว้างประมาณ 50 ซม. ใบมีลักษณะรูปไข่ ยาว 7-20 ซม. ใบอ่อนมีขนสีแดงอยู่หนาแน่น ใช้ในการห่ออาหาร ชื่อญี่ปุ่น Akame-gashiwa แปลว่า ไม้แดง ดอกไม้บาน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ตรงโคนดอก จะมีเกสรตัวผู้มีสีเหลือง ยาว7-20 ซม และละอองเกสรตัวเมีย อยู่ในดอกเดียวกัน ละอองเกสรเป็นเหมือนปุยนุ่นเบา ๆ สามารถลอยไปตามลม เพื่อไปกาะเกสรตัวเมียที่ดอกอื่นได้ ผลเป็นรูปไข่ ยาว 8 มม. ,และเมื่อสุกเต็มที่ จะกลายเป็นสีน้ำตาล ช่วงประมาณเดือนกันยายน

● ความสูง ประมาณ 5 ถึง 15 เมตร
● สถานที่ ถนนสาย Trail 1
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる