TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

จาเกทซึ บาร่ะ (ซีซัลพิเนียซี)
จาเกทซึ บาร่ะ (ซีซัลพิเนียซี) ตระกูลถั่ว
ไม้เถายืนต้นผลัดใบ ที่พบในขอบป่า ริมธารน้ำ ในภูเขา มีเครือเถาวัลย์ที่ใหญ่ และมีหนามมากมาย ซึ่งการที่มีเถาวัลย์ระโยงระยางมากมายนี้ จึงได้ชื่อว่า จากเกทซึ-บาระ แปลว่า งูผูกหนาม ใบมีลักษณะเป็นรูปวงรี มีใบซ้อน ๆ กัน ใน 1 โคนใบจะมีอยู่ประมาณ 5 - 10 ใบ และมีความยาวประมาณ 20-40 cm. ฤดูออกดอกเป็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และมีช่อดอกยาว 20 ถึง 30 เซนติเมตร จะมองเห็นดอกไม้สีเหลืองเป็นพุ่มงดงามจำนวนมาก ดอกไม้มีเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 3 ซม. มีกลีบใบจำนวน 5 กลีบ หนึ่งกลีบดอกมีจุดสีแดง ๆ ขนาดเล็ก ดอกมีความกว้าง 3 - 10 ซม. มีรูปทรงคล้ายเปลือกหอย เมื่อผลไม้สุกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ใน 1 ผลจะมีเมล็ดประมาณ10 เมล็ด เมล็ดมีรูปไข่ สีดำ ยาวประมาณ 1 ซม.

●ความสูง สูงเท่ากับเถาเครือที่สามารถพันขึ้นไปได้
●สถานที่ เทือเขายาทากิ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる