TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ทามาอาจิไซ (ไฮเดรนเยีย ดอกกลม)
ทามาอาจิไซ (ไฮเดรนเยีย ดอกกลม) ตระกูลยูกิโน๊ะชิตะ
ไม้พุ่มผลัดใบ ที่พบในป่าใกล้แหล่งน้ำ และในป่าเปียกชื้น ในเนินเขา มีการขยายกิ่งก้านสาขาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่เป็นต้นอ่อนอยู่จะมีขนขึ้นตามลำต้น ใบมีรูปไข่ ความยาวประมาณ 10 ถึง 20 ซม. ที่ขอบใบมีรอยหยักคล้ายเป็นร่องฟันใบเลื่อย นอกจากนี้ยัง มีขนหยาบขึ้นรอบใบทั้งสองด้าน ชื่อญี่ปุ่น ทามาอาจิไซ แปลว่า ไฮเดรนเยียทรงกลม เป็นชื่อเพราะ โคนใบมีลักษณะทรงกลม ออกดอกในระหว่างเดือนเมษายนถึง เดือนกันยายน ซึ่งจะทำให้ต้นไฮเดรนเยียนี้ โดดเด่นสวยงามมาก ช่อดอกมีลักษณะทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ซม คล้ายกับแผ่นดิสค์ครอบดอกไว้ ดอกมีขนาดเล็กและมีกลีบดอกชั้นในสีขาว 3 - 5 กลีบประดับอยู่ ( ช่อดอก โดยรอบจะไม่มี เกสรตัวผู้ มีเฉพาะละอองเกสรตัวเมียเท่านั้น) ผลเป็นรูปไข่ ยาว 3.5 มม.

● ความสูง ประมาณ 1 ถึง 2 เมตร
● สถานที่ ถนนสายTrail 1 -2 / 4-6 , เทือกเขาอุระ-ทาคาโอะ โอคุ-ทาคาโอะ ,มินามิ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる