TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

โฮโอโนกิ
โฮโอโนกิ ตระกุลแมกโนเลียซี
เป็นต้นไม้ผลัดใบ ลำต้นสูง เติบโตในป่า รอบๆ เนินเขา รวมไปถึงพื้นที่บนภูเขา เมื่อสัมผัสกับลำต้น จะรู้สึกราบเรียบ ลำต้นสีเทา ที่มีขนาดเล็กมีกิ่งจำนวนมาก ลำต้นเมื่อเติบโตเต็มที่จะกว้างประมาณ 1 เมตร เป็นไม้ยืนต้นที่นิยมนำมาตกแต่งบ้าน นำมาตกแต่งสวนเพื่อได้บรรยากาศสวยงาม ใบมีขนาดใหญ่ ยาว ประมาณ 20 ถึง 40 ซม. กว้างประมาณ 10-25 ซม. ใบเป็นรูปวงรี และหนา ซึ่งจุดเด่นที่มีใบหนาขนาดใหญ่นี่เอง จึงกลายเป็นเป็นชื่อเรียก โฮโอโนกิ ซึ่งแปลว่า ต้นไม้ใบยักษ์ จะพบมาในแถบฮิดะ เทือกเขาทาคายามะ จังหวัดไอจิ ) และผู้คนได้ใช้ประโยชน์ ในการนำใบมาห่ออาหาร และเป็นที่ใส่อาหาร แทนจานข้าว หลายสิบปีที่ผ่านมา ดอกไม้ก็มีขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 15 ซม. ดอกสีขาว แต่งแต้มด้วยสีเหลือง ดอกจะบานเต็มที่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน. เป็นลักษณะวงรี รูปไข่ ยาวประมาณ 10 ถึง 15 เซนติเมตร เมื่อเมล็ดแก่จัด จะสามารถทำหน้าที่เป็นเมล็ดพันธ์เพื่อที่จะขยายพันธ์ต่อไป

● ความสูง ประมาณ 20 ถึง 30 เมตร
● สถานที่ ถนนสายTrail 4 เทือกเขาอินาริ, เทือกเขาโอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる