TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

สนโมมิ
สนโมมิ ตระกูลต้นสน
เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ลำต้นมีสีเขียว ลำต้นสูง เติบโตในป่ารอบ ๆ เนินเขา ลำต้นเป็นสีเถาเรียบ ๆ และเมื่อลำต้นเริ่มแก่ขึ้น ผิวเปลือกต้นไม้จะเริ่มเป็นสีเทาเข้นขึ้นเรื่อย ๆ และแตกเป็นสะเก็ด เป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เมื่อโตเต็มที่ ลำต้นจะกว้างประมาณ 1 เมตร นิยมปลูกในสวนต้นไม้ และนำไม้นี้มาใช้ในงานวัสดุก่อสร้างอาคาร ที่เป็นวัสดุในการทำโลงศพ งานตกแต่ง งานหัตถกรรมฝีมือต่าง ๆ ฯลฯ (เดิมทีตามหลักของพิธีทางพุทธศาสนา จะใช้ไม้สนในการทำโลงศพ และประกอบพิธีในหลุมฝังศพให้กับคนที่เสียชีวิตแล้ว) ใบยาว ประมาณ 2-3.5 ซม. มีลักษณะบาง เรียวยาว พื้นผิวใบจะมีลักษณะเป็นรอยบุ๋ม เล็กน้อย ดอกจะบานประมาณเดือนพฤษภาคม ตรงโคนดอก จะมีเกสรตัวผู้มีสีเหลือง และละอองเกสรตัวเมียสีเขียว อยู่ในดอกเดียวกัน จะมีการผสมเกสร และเมื่อดอกได้แก่จัดจะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ เพื่อขยายพันธ์กันต่อไป เมล็ดวงกลม รูปทรงกระบอก เหมือนกับสนสายพันธ์ใกล้เคียง ยาวประมาณ 10 ถึง 15 ซม.

● ความสูง ประมาณ 25-40 เมตร
● สถานที่ ถนนสาย 3 และ 4 ถนนสาย Iroha
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる