TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ชูบุงโซ
ชูบุงโซ ตระกูลดอกเบญจมาศ
ไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโต ในบริเวณเขตแห้งแล้งในป่า บนภูเขา ตามสันเขา ทุ่งหญ้า และริมลำธารที่มีอากาศชุ่มชื้น (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) มีความโดดเด่นทีความงามของดอกไม้ เติบโตในที่เขตสูง บนภูเขา และเติบโตโดยใช้เวลาที่ยาวนานข้ามฤดูกาล ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงจนึงฤดูหนาวในปีถัดไป จึงเป็นที่มาของชื่อญี่ปุ่น ชูบุงโซ ลำต้นสูง 1 เมตร และมีการขยายพันธ์โดยใช้หน่อ เหง้า ดอกไม้มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับลำต้น ก้านดอกสั้น ดอกจะประกอบไปด้วย ก้านดอกที่มีลักษณะคล้าย ๆ ท่อกลม ๆ ยาว ๆ มีขนสั้น ๆ สีขาวโดยรอบ ดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 มม. แต่งแต้มด้วยสีเหลืองอ่อน สีเขียว ในกลางโคนดอกจะมีเกสรตัวเมียอยู่ กลีบดอกมีลักษณะบางๆ เป็นกลีบสีขาวขนาดเล็กโอบอุ้มดอกไว้ ใบมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ เรียวยาว ยาวประมาณ 7-15 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 ถึง 3 ซม. หากสัมผัสจะรู้สึกสาก ๆ หยาบกร้าน ขอบใบมีลักษณะเป็นร่องฟันคล้ายฟันของใบเลื่อย และมีผิวหยาบ ๆ ตรงโคนดอก จะมีเกสรตัวผู้ และละอองเกสรตัวเมีย อยู่ในดอกเดียวกัน และละอองเกสรเป็นเหมือนปุยนุ่นเบา ๆ สามารถลอยไปตามลม เพื่อไปกาะเกสรตัวเมียที่ดอกอื่นได้ หรือผสมเกสรในดอกเดียวกัน เมื่อดอกได้แก่จัด เมล็ดตรงกลางสีดำจะเริ่มร่วงลงพื้นดิน เพื่อจะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ เพื่อขยายพันธ์กันต่อไป เมล็ด ยาว ประมาณ 2.5 มิลลิเมตร

● ฤดูกาล กลางเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม
● ความสูง ประมาณ 50-90 เซนติเมตร
● สถานที่ ถนนสายTrail 1 ถึง 6 , ภูเขาอินาริ , จาทากิ , อุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる