TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

คาชิวา บาฮากุมะ
คาชิวา บาฮากุมะ ตระกูลดอกเบญจมาศ
ไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโต ในบริเวณเขตแห้งแล้งในป่า บนภูเขา ตามสันเขา ทุ่งหญ้า และริมลำธารที่มีอากาศชุ่มชื้น (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) มีลำต้นที่แข็งแรง และรากหยั่งลงพื้นดินอย่างแน่นหนา มีจุดเด่นที่ดอกมีความสวยงามโดดเด่น ก้านดอกประกอบไปด้วย ท่อขนาดเล็ก เหนียว โดยมีดอกประกอบอยู่ประมาณ 5 - 6 ดอกในก้านดอกเดียวกัน ส่วนบนของก้านดอกจะถูกแต่งแต้มด้วยสีขาว ดอกไม้ยาวประมาณ 1.7-2.7 ซม. ใบเป็นรูปวงรี ยาวประมาณ 10 ถึง 20 ซม. ขอบใบมีลักษณะเป็นร่องฟันคล้ายฟันของใบเลื่อย และมีผิวหยาบ ๆตรงโคนดอก จะมีเกสรตัวผู้ และละอองเกสรตัวเมีย อยู่ในดอกเดียวกัน และละอองเกสรเป็นเหมือนปุยนุ่นเบา ๆ สามารถลอยไปตามลม เพื่อไปกาะเกสรตัวเมียที่ดอกอื่นได้ หรือผสมเกสรในดอกเดียวกัน เมื่อดอกได้แก่จัด เมล็ดตรงกลางสีดำจะเริ่มร่วงลงพื้นดิน เพื่อจะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ เพื่อขยายพันธ์กันต่อไป เมล็ดยาวประมาณ 1.4 ซม. มีขนสั้นๆโดยรอบ เจริญเติบโตเต็มที่ในช่วงฤดูหนาว และมักจะมองเห็นดอกที่ถูกเคลือบด้วยเกล็ดน้ำแข็ง ซึ่งถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ' Shimobashira ' ซึ่งแปลว่า (ดอกไม้น้ำแข็ง)

● ฤดูกาล กลางเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม
● ความสูง ประมาณ 30-70 เซนติเมตร
● สถานที่ ถนนสาย trail 1 , 6 , ภูเขาอินาริ , จาทากิ ,อุระ-ทาคาโอะ โอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる