TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ยาบุลัง
ยาบุลัง ตระกูลลิลลี่
สมุนไพรไม้เถายืนต้น ที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต ที่พบในขอบป่าดงดิบป่าร้อนชื้น ที่มีร่มเงาในป่าภูเขา ซึ่งปัจจุบันยังนิมยมใช้เป็นพืชคลุมดินที่สวนสาธารณะและสวน ใบมีจำนวนมากที่งอกออกจากรากหรือลำต้นส่วนล่าง และกลายเป็นขนาดใหญ่ ใช้เหง้าในการขยายพันธ์ มีดอกขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 8-12 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 8 มิลลิเมตร โคนดอกจะประกอบด้วยดอกจำนวนมาก ประมาณ 6 ดอก มารวมกันเป็นช่อดอก ดอกมีสีม่วง มีเกสรตัวผู้ที่มีลักษณะคล้ายเดือยท่อ ที่โผล่พ้นดอกออกมา และมีเกสรตัวเมียที่อยู่กลางโคนดอกเป็นสีเหลือง ขนาดของใบยาวประมาณ 30 ถึง 50 ซม. กว้าง 0.8 - 1 ซม. เจริญเติบโตได้ดีในป่าที่มีร่ม มีใบคล้ายกล้วยไม้ จึงชื่อญี่ปุ่นชื่อว่า ยาบุรัง แปลว่า กล้วยไม้ทีมีลักษณะเป็นพุ่ม การขยายพันธ์นอกจากการใช้หน่อขยายแล้ว ยังมีวิธีการใช้เมล็ดด้วย โดยจะมีเมล็ดเล็ก ๆ คล้าย ๆ ผลงานทีอยู่ในโคนดอกเมื่อแก่จัด จะนำเมล็ดเหล่านี้ไปขยายพันธ์ต่อได้เช่นกัน ขนาดเมล็ดมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ถึง 6 มม. เมื่อแรกเริ่ม เมล็ดจะเป็นสีเขียว เมือแก่จัดจะเป็นเป็นสีดำสีม่วงในปลายฤดูใบไม้ร่วงในที่สุด

●ฤดูกาล กลางเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม
●ความสูง ประมาณ 30 ถึง 50 เซนติเมตร
●สถานที่ ถนนสาย Trail 2 Trail 5 เทือกเขาอุระ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる