TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

ฟูจิ กังโซ
ฟูจิ กังโซ ตระกูลถั่ว
สมุนไพรยืนต้นที่เจริญเติบโตในพื้นที่ป่าบนเนินเขา (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) ส่วนใหญ่จะพบในป่าบนภูเขาเท่านั้น กิ่งก้านมีความแข็งแรงและเหนียว ดอกมีสีชมพู มีความยาว 1 ซม ก้านดอกนั้นจะไม่มีใบ มีความยาวของลำต้นถึง 30 ซม. ใน 1 ก้านใบจะประกอบด้วยใบบ้างก็ 5 บ้างก็ 7 สลับกันไป ต่อ 1 โคนกิ่ง ลำต้นจะมีขนสีขาวคล้ายขนนก ใบมีลักษณะคล้ายรูปไข่ ยาวระมาณ 10 ซม. ชื่อภาษาญี่ปุ่น ฟูจิ-คันโซ แปลว่าต้นถั่วที่หายากที่สุดในดินแดนฟูจิ หรือที่ญี่ปุ่น ลักษณะของดอกยังมีลักษณะคล้ายกับ ถั่วที่อยู่ในตระกูลเดียวกันอีกด้วย หลังจากที่ ออกดอกตามฤดูกาลแล้ว จะมีผลสุกออกตามมา และเมื่อผลแก่ จะมีสีน้ำตาล เมล็ดดำที่อยู่ภายในจะทำหน้าที่ขยายพันธ์ต่อไป

● ฤดูกาล เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน
● ความสูง ประมาณ 50 ซม. ถึง 1.5 เมตร
● สถานที่ ถนนสาย Trail 1 ถึง 2 , Trail 4-6 , ภูเขาอินาริ , อุระ-ทาคาโอะ โอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる