TAKAO 599 MUSEUM

ขุมทรัพย์ของภูเขาทาคาโอะ

นิทรรศการตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดให้เพื่อทุกคนและเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการแบบเปิดโล่งล้อมรอบดอกไม้ที่สวยงามตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดู ที่พบหลากหลายที่มีความโดดเด่นก็คือแมลงที่อาศัยอยู่ในภูเขา ถูกจัดวางอยู่บนผนังซึ่งสตาฟเอาไว้ แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของการพัฒนาแบบไดนามิกของทาคาโอะที่เป็นภาพยนตร์ เช่น กำแพงธรรมชาติ"ที่พิพิธภัณฑ์ ทาคาโอะ 599 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติ "

อุวะบามิโซ
อุวะบามิโซ ตระกูลตำแย
สมุนไพรยืนต้นที่เจริญเติบโตในป่าดิบชื้น ในป่าที่ไม่มีแดดส่องถึง พบตามริมลำธาร ที่มีความชุ่มเย็น ตามริมถนน และบริเวณตีนเขา (เป็นไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเจริญเติบโต) ชื่อภาษาญี่ปุ่น Uwabami แปลว่างูยักษ์ งูขนาดใหญ่จึงหมายถึง พืชอันเป็นที่อาศัยของงูยักษ์ นอกจากนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งคือ Mizu หรือ Mizuna แปลว่า พืชน้ำ ซึ่งพืชชนิดนี้จะอยู่ใกล้ริมธาร และต้องการความชื้นสูง ใบมีสีแดง มีความยาว 4-10 ซม. เป็นรูปร่างคล้ายไข่ และมีขอบใบหยักรูปร่างคล้ายฟันของใบเลื่อย และมีขนทั้งสองด้าน ดอกไม้มีขนาดเล็ก ๆ เป็นกลุ่ม เป็นก้านดอก ที่บานออกจากก้านใบ บานดอกไม้เล็ก ๆ บานเต็มที่ในฤดูใบไม้ร่วง

●ฤดูกาล ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนมิถุนายน
●ความสูง ประมาณ 20 ถึง 30 ซม.
●สถานที่ ถนนสาย 1 สาย 3 สาย 4 และสาย 6 เทือกเขาอุระ-ทาคาโอะ โอคุ-ทาคาโอะ
※ใบเสนอราคาจากทาง app ภูเขาทาคาโอะ(แอนดี้)
もっと見る 閉じる